Καλωσορίσατε στο e-auctionmarket Είσοδος | Εγγραφή τώρα
Επιλογή γλώσσας
Ιουν 17, 2019 17:00:56
E-auction Market
Προηγμένη αναζήτηση
Σχετικά με Εμάς

Η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου e-auction market αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου e-auction «Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή», το οποίο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 1.1. «Οικονομική Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 1. «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» και υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013», με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 611.787,00 €.

 

Επικεφαλής του έργου είναι το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ εταίροι του έργου είναι επίσης το Επιμελητήριο Κιλκίς και το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από την Ελληνική πλευρά και το Foundation for Local and IT Development – Gevgelija και ο Δήμος του Kavadarci από την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

 

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τα τοπικά γεωργικά προϊόντα και να διευκολύνει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές στρατηγικές πωλήσεων και προώθησης στις σύγχρονες τεχνικές, εισάγοντας την καινοτομία μέσω του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου, το οποίο θα βοηθήσει τους τοπικούς παραγωγούς να ανταποκριθούν στη ζήτηση των προϊόντων και στη δημιουργία νέων διαύλων διανομής των προϊόντων, στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά.

 

Ειδικότερα, το έργο e-auction στοχεύει :

 • στην καταγραφή και ομαδοποίηση των αγρο-διατροφικών τοπικών προϊόντων, καθώς και στη διερεύνηση και προσδιορισμό των εξαγωγικών προοπτικών τους (διαδικασίες, κανάλια, προορισμοί εξαγωγών κ.λπ.) καθιστώντας τα τοπικά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής γνωστά και έξω από τα όρια της διασυνοριακής περιοχής,
 • στην παροχή μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους χρήστες της αγοράς προκειμένου να διαπραγματεύονται καθημερινά από απόσταση,
 • στην κάλυψη της ζήτησης και προσφοράς των προϊόντων μέσω ενός μηχανισμού συνεχούς δημοπρασίας σε πιλοτική λειτουργία,
 • στην ορθολογική απόδοση των αγρο-διατροφικών ειδών διατροφής στη διασυνοριακή περιοχή,
 • στην ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα με την ενεργό υποστήριξη των τοπικών παραγωγών και της επιχειρηματικής κοινότητας,
 • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής κοινότητας στη διασυνοριακή περιοχή και στην πρόταση νέων ρεαλιστικών προοπτικών ανάπτυξης και
 • στη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με τη δημιουργία νέων προοπτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της απασχόλησης.

 

Το έργο e-Auction ενισχύει τις ικανότητες των τοπικών παραγωγών και επιχειρηματιών μέσω της δημιουργίας του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου για τη διευκόλυνση των αγοραπωλησιών αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός συνόρων, αλλά και μέσα από μία σειρά δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας και τόνωσης των εξαγωγών στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως είναι:

 • Η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση των εξαγωγών, με έμφαση στις αγορές της Ιταλίας και Γερμανίας
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων από ειδικούς συμβούλους για την προώθηση των εξαγωγών και της καινοτομίας
 • Τη σύνταξη πολύγλωσσου οδηγού εξαγωγών και καινοτομίας
 • Τη διοργάνωση διεθνών επιχειρηματικών αποστολών
 • Τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του αγροδιατροφικού τομέα
 • Τη διοργάνωση μιας σειράς κοινών δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας (Πολύγλωσσο επικοινωνιακό υλικό, ενημερωτικά έντυπα, Ημερίδες, καμπάνια σε ΜΜΕ, ενημερωτικά σεμινάρια κλπ) σε όλη τη διάρκεια του έργου

 

Κάνε κι εσύ την προσφορά σου στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής σου. Το κοινό Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο e-Auction είναι ανοιχτό προς όλους, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους τοπικούς παραγωγούς στη διανομή των προϊόντων τους σε μεγαλύτερο εύρος πιθανών αγοραστών, αποφεύγοντας υπερβολικά κόστη από μεσάζοντες, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Η εισαγωγή νέων καινοτόμων εργαλείων στις τοπικές επιχειρηματικές διαδικασίες θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές των τοπικών παραγωγών και επιχειρηματιών καθώς και την εξωστρέφεια του τοπικού επιχειρηματικού τομέα.

 

Το έργο E-AUCTION είναι έργο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν.