Добродојдовте на e-auctionmarket.eu Логирање | Регистрирајте се сега
Изберете јазик
Феб 16, 2020 20:25:47
E-auction Market
Напредно Пребарување
Започнете Тука

Електронската платформа ви дозволува да учествувате во аукциски процедури и да започнете ваши сопствени аукции за земјоделски прозиводи, од свежо производство и преработена форма.Започнете Тука

Проектот Електронска аукција

Оваа електронска платформа “Е-аукција берза” е развиена во рамките на проектот Е-Аукција ”Развој на е-аукција берза за земјоделски производи во пограничната област”. Повеќе

Проектни Партнери

Партнерите кои учествуваат во Проектот Е-Аукција се следните 5: Водечки партнер е Грчко-Италијанска Стопанска Комора од Солун. Исто од грчка страна на проектот се Комората од Кукуш и Грчко-Германската Стопанска Комора. Повеќе

Настани
Добродојдовте на e-auctionmarket.eu

Добродојдовте на електронската платформа за земјоделски производи e-auction берза.

Комплетирајте ја вашата бесплатна регистрација, со цел да почнете:

  • Учество во аукции
  • Правење на свои понуди
  • Следење на аукции во тек и идни аукции
  • Пребарајте за локални производи, свежи или преработени

Преку оваа платформа, и да сте:

  • Фармер,
  • Производител или претприемач во земјоделскиот сектор, или
  • Потенцијален купувач,

вие имате можност да учествувате во електронски аукции на локални земјоделски производи, каде и да сте.